Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
1
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

NETESNOSTI SKLADBY ŠIKMEJ STRECHY S NADKROKVOVOU TEPELNOU IZOLÁCIOU BEZ DEBNENIA

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Strecha so skladanou krytinou - šikmá strecha
 • Skladba nad krokvami alebo na masívnej konštrukcii

Článok sumarizuje poznatky z prieskumu stavu strechy so skladbou umiestnenou nad krokvami. Potvrdzuje rizikovosť riešenia skladby pomocou PIR dosiek s nakašírovanou fóliou priamo na krokvy s vynechaním celoplošného debnenia.

Prečítať podrobnosti

Hydroizolačné problémy spojené s chybným založením prístavby

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie
 • Vplyv vody a vlhkosti
 • Spodná stavba, základy

Zaujímavú, avšak dosť drahú skúsenosť získal jeden stavebník rodinného domu v obci blízko Prahy. Kúpil si starší dom vo svahu kde bola pripravená základová doska pre zamýšľané rozšírenie domu. Na okraji dosky k svahu stál v čase kúpenia domu betónový oporný múr. Nový majiteľ využil základy pre novú prístavbu. Stalo sa, že jeho predstavy o dispozícii a pôdorysných rozmeroch prístavby sa líšili od predstáv pôvodného majiteľa. Pozrime sa, aké to spôsobilo komplikácie.

Prečítať podrobnosti

Drobná, ale významná chyba v zateplení bytového domu

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Konštrukčný detail
 • Povrchová teplota

Revitalizácia a zníženie spotreby energie bytových panelových domoch je trendom poslednej doby. Na príklade z praxe Znaleckého ústavu DEKPROJEKT si ukážeme jedno pochybenie, ktoré spôsobuje na revitalizovanom objekte poruchy.

Prečítať podrobnosti

Rekonštrukcia plochej strechy historickej vily

 • DEKTIME SK
 • 2020
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou

V dnešnom článku si ukážeme priebeh rekonštrukcie plochej strechy historickej vily, ktorá bola postavená vo funkcionalistickom štýle. Vila sa nachádza v meste Turnov.

Prečítať podrobnosti

Vnútorné zateplenie

 • DEKTIME SK
 • 2020
 • Vnútorné zateplenie
 • Výklad problematiky, zásady navrhovania, normy

Umiestnenie tepelnej izolácie na vnútornú stranu obvodovej konštrukcie vedie k zvýšenému riziku kondenzácie vo vnútri konštrukcie. Tepelná izolácia má spravidla nižší difúzny odpor ako ostatné stavebné konštrukcie. Vodná para môže cez tepelnú izoláciu ľahko preniknúť difúziou ku konštrukcii s vyšším difúznym odporom, kde je zároveň vďaka účinku tepelnej izolácie pomerne nízka teplota a vodná para teda môže skondenzovať. V článku porovnávame niekoľko variantov konštrukčného riešenia vnútorného zateplenia podľa niekoľkých vybraných kritérií.

Prečítať podrobnosti

CHYTRÉ RIEŠENIE STRECHY PRE BUNGALOV

 • DEKTIME SK
 • 2020
 • Strecha so skladanou krytinou - šikmá strecha

Nie je pochýb, že pri výstavbe rodinných domov sa v súčasnej dobe veľmi často uplatňuje princíp bungalovu t.j. prízemných domov so strechou s nižším sklonom. Najčastejšie ide o objekty s centrálnym obývacím priestorom, na ktorý nadväzujú spálne, jedáleň a kúpeľňa, prípadne veranda. Aj keď sa oproti pôvodným, výhradne dreveným stavbám, využívaných v USA a Kanade v našich podmienkach uplatňujú murované stavby, stále je potrebné ich konštrukcie považovať za ľahké, vzhľadom k riešeniu strechy. Prízemné domčeky s masívnym stropom sú u nás v súčasnej dobe veľkou výnimkou, aj keď vytvárajú lepšie podmienky pre riešenie prehrievania interiéru v letnom období. Navyše je otázkou, či sa ešte jedná o bungalov. Z konštrukčného hľadiska je teda pre slovenské bungalovy charakteristická predovšetkým ľahká strecha s nízkym sklonom, v drvivej väčšine prípadov s nosnou konštrukciou z fošňových priehradových väzníkov. Slovenským špecifikom je obľuba skladaných krytín a túžba využiť strešnú dutinu medzi podhľadom so zateplením a krytinou na skladovanie.

Prečítať podrobnosti

DEGRADÁCIA TEPELNÝCH IZOLÁCII (EPS) V SKLADBÁCH PLOCHÝCH STRIECH VPLYVOM SLNEČNÉHO ŽIARENIA

 • DEKTIME SK
 • 2020
 • Stavebné materiály

Príspevok sa zaoberá predovšetkým vysokými teplotami a teplotným namáhaním, ktoré vznikajú vplyvom odrazeného slnečného žiarenia a majú významný vplyv na degradáciu tepelných izolácii v skladbách plochých striech.

Prečítať podrobnosti

EŠTE NEBÝVAJÚ A UŽ MAJÚ PLESNIVÚ STRECHU

 • DEKTIME SK
 • 2020
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou

Stretli sme sa s novostavbou penziónu, kde už pri výstavbe vznikali problémy s kondenzáciou v skladbe plochej strechy. Došlo tu hneď k niekoľkým pochybeniam, ktoré viedli k tomu, že sa musela strecha z veľkej časti demontovať a zrealizovať nová. Čo tom predchádzalo a aký bol celý priebeh, si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

Prečítať podrobnosti

Partneri programu