Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
1
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

PORUCHA PLOCHEJ STRECHY RODINNÉHO DOMU S ĽAHKÝM SPODNÝM PLÁŠŤOM

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Porucha, vada

ÚVOD Nižšie opísaný prípad poruchy skladby strechy nám opäť pripomína, že konštrukciám so zabudovaným drevom alebo materiálmi z neho vyrobených je potrebné sa špeciálne venovať. Predovšetkým pri posúdení vlhkostného režimu. POPIS ZISTENEJ PORUCHY V niektorých domoch novo postaveného súboru radových domoch sa takmer hneď po dokončení v priebehu zimného obdobia začali objavovať v podstrešnej časti…

Prečítať podrobnosti

Rekonštrukcia strechy nad bazénom

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Porucha, vada
 • Diagnostika

Na jar v roku 2018 nás oslovila realizačná firma ohľadom spolupráce na rekonštrukcii strechy nad bazénom v jednom tatranskom hoteli. Strecha po 5 ročnej kompletnej rekonštrukcii začala vykazovať vlhkostné defekty, ktoré vyústili do stavu, že sa strecha pri chôdzi začala miestami prepadávať a časť dreveného podhľadu sa zrútila. Obr. 01 - Degradovaný drevený podhľad …

Prečítať podrobnosti

ÚSKALIA JEDNOPLÁŠŤOVÝCH SKLADIEB PLOCHÝCH STRIECH S DREVENOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Skladba alebo detail obsahujúci drevo
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Vplyv vody a vlhkosti

V poslednom období sa s kolegami pri našej konzultačnej činnosti stále častejšie stretávame s poruchami jednoplášťových plochých striech s drevenou nosnou konštrukciou. Konkrétne sa jedná o degradáciu OSB dosiek alebo dreveného debnenia umiestnených pod hydroizolačnou fóliou, prípadne pokračujúce biologické napadnutie aj nadväzujúcich konštrukcií, napr. nosných trámov (Obr. 1 až 3). Spoločnou črtou takto poškodených skladieb býva umiestnenie prvkov z dreva alebo z materiálov na báze dreva na nevhodnom mieste v skladbe.

Prečítať podrobnosti

Oprava hydroizolácie strechy nad bazénom

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Porucha, vada

Príčinou výskytu vody na oceľových konštrukciách medzi dolným a horným plášťom strechy je pravdepodobne prenikanie vodnej pary parotesniacou vrstvou z asfaltovaného pásu, ktorý je perforovaný okolo závesov podhľadu a nedostatočné vetranie vzduchovej vrstvy. Voda potom steká po oceľových profiloch do styčníkov priehradovej konštrukcie.

Prečítať podrobnosti

Vlhkostné poruchy vonkajších omietok novostavby

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Fasáda s ETICS
 • Vplyv vody a vlhkosti

S vlhkostnými poruchami vonkajších omietok sa často stretávame pri starších stavbách s dosluhujúcou alebo nezrealizovanou hydroizoláciou. Táto problematika sa málokedy očakáva pri novostavbách, preto je nižšie popísaný prípad pozoruhodný.

Prečítať podrobnosti

Poškodenie podlahy a nosných stien drevostavby rodinného domu

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Drevostavba stĺpiková
 • Porucha, vada
 • Vplyv vody a vlhkosti

Článok opisuje rozsah a náročnosť opravy poškodenia drevostavby spôsobenej nedostatočne vykonanými skúškami rozvodov TZB pred začatím prevádzky domu. Štvrtina domu bola zasiahnutá vlhkosťou a biologickým napadnutím počas cca 3 rokov.

Prečítať podrobnosti

NETESNOSTI SKLADBY ŠIKMEJ STRECHY S NADKROKVOVOU TEPELNOU IZOLÁCIOU BEZ DEBNENIA

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Strecha so skladanou krytinou - šikmá strecha
 • Skladba nad krokvami alebo na masívnej konštrukcii

Článok sumarizuje poznatky z prieskumu stavu strechy so skladbou umiestnenou nad krokvami. Potvrdzuje rizikovosť riešenia skladby pomocou PIR dosiek s nakašírovanou fóliou priamo na krokvy s vynechaním celoplošného debnenia.

Prečítať podrobnosti

Hydroizolačné problémy spojené s chybným založením prístavby

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie
 • Vplyv vody a vlhkosti
 • Spodná stavba, základy

Zaujímavú, avšak dosť drahú skúsenosť získal jeden stavebník rodinného domu v obci blízko Prahy. Kúpil si starší dom vo svahu kde bola pripravená základová doska pre zamýšľané rozšírenie domu. Na okraji dosky k svahu stál v čase kúpenia domu betónový oporný múr. Nový majiteľ využil základy pre novú prístavbu. Stalo sa, že jeho predstavy o dispozícii a pôdorysných rozmeroch prístavby sa líšili od predstáv pôvodného majiteľa. Pozrime sa, aké to spôsobilo komplikácie.

Prečítať podrobnosti

Drobná, ale významná chyba v zateplení bytového domu

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Konštrukčný detail
 • Povrchová teplota

Revitalizácia a zníženie spotreby energie bytových panelových domoch je trendom poslednej doby. Na príklade z praxe Znaleckého ústavu DEKPROJEKT si ukážeme jedno pochybenie, ktoré spôsobuje na revitalizovanom objekte poruchy.

Prečítať podrobnosti

Rekonštrukcia plochej strechy historickej vily

 • DEKTIME SK
 • 2020
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou

V dnešnom článku si ukážeme priebeh rekonštrukcie plochej strechy historickej vily, ktorá bola postavená vo funkcionalistickom štýle. Vila sa nachádza v meste Turnov.

Prečítať podrobnosti

Partneri programu