Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Ponuka výukových prezentácií

Pre odborné školy stavebného zamerania (SOU, SŠ, VOŠ aj VŠ) organizujeme odborné prednášky, ktoré sú určené pre prezentáciu v priebehu jednej až dvoch vyučovacích hodín (45-90 min.). Jednotlivé prezentácie prednášajú regionálni konzultační technici spoločnosti STAVEBNINY DEK, ktorí sa každodenne stretávajú s riešením problémov izolačných konštrukcií. Z tohto dôvodu majú preto študenti jedinečnú šancu získať teoretické aj praktické informácie z oblasti návrhu, ale aj realizácie. V prípade, že máte záujem o uskutočnenie niektorej z prednášok u vás na škole, obráťte sa prosím na svojho osobného technického konzultanta.

STRECHY SO SKLADANOU KRYTINOU - teória

Prednáška preberá základné delenie skladieb striech so skladanou krytinou. Poslucháči sú v prednáške zoznámení so základnými požiadavkami na jednotlivé vrstvy, ich materiálovými variantami a ich správnym zabudovaním do skladby. Prednáška vysvetľuje princípy správneho návrhu dimenzie poistnej hydroizolačnej vrstvy. V prednáške je podrobne popísaný nadkrokvový systém TOPDEK, vrátane realizácie jednotlivých detailov, ukázané sú tiež systémy striech s väzníkmi aj zateplením medzi krokvami. Poslucháči by na základe prezentácie mali byť schopní navrhnúť funkčnú skladbu strechy so skladanou krytinou a mali by byť schopní odhaliť chybné návrhy týchto striech.

Náhľad prezentácie

STRECHY SO SKLADANOU KRYTINOU - praktické ukážky

Prednáška podrobne ukazuje realizácii nadkrokvového systému TOPDEK, sanáciu chybných skladieb striech so zateplením medzi krokvami a rekonštrukciu šikmej strechy s vysokými nárokmi na hydroizolačnú bezpečnosť.

Náhľad prezentácie

STRECHY S POVLAKOVOU HYDROIZOLAČNOU VRSTVOU - teória

Prednáška preberá základné delenie striech s povlakovými hydroizoláciami a vymenováva všetky vplyvy, ktorým má strecha odolávať. Poslucháči sú v prednáške zoznámení so základnými požiadavkami na jednotlivé vrstvy zabudované v skladbe strechy a predstavuje ich materiálové varianty. Prednáška vysvetľuje problematiku odvodnenia a stabilizácie skladieb striech. V závere prezentácie sú uvedené vybrané systémové skladby striech spoločne s ukážkami realizácie. Poslucháči by na základe prezentácie mali byť schopní navrhnúť skladbu strechy s povlakovou hydroizoláciou. Mali by byť schopní odhaliť chybné návrhy týchto striech.

Náhľad prezentácie

STRECHY S POVLAKOVOU HYDROIZOLAČNOU VRSTVOU - praktické ukážky

Prednáška prináša poučenie z vykonávania sanácií striech so striekanými tepelnoizolačnými a hydroizolačnými systémami, ukazuje problematiku rekonštrukcií striech s odstránením všetkých vrstiev až na nosnú konštrukciu, zaoberá sa tepelnou stabilitou penového polystyrénu, problematikou dvojplášťových striech a striech s parotesniacou vrstvou z fólie ľahkého typu.

Náhľad prezentácie

STRECHY - na čo si dať pozor

Prednáška zoznamuje poslucháčov s najčastejšími chybami pri návrhu strešných konštrukcií. Poslucháčom sú na reálnych príkladoch zo stavieb prezentované chybné návrhy materiálového riešenia konštrukcií striech a ich dopad na funkčnosť a životnosť konštrukcie.

Náhľad prezentácie

TEPELNÁ TECHNIKA DEKSOFT 1D - praktická online ukážka

Prednáška preberá základy tepelnej techniky a ukážku práce so softwarom pre stavebnú fyziku DEKSOFT 1D. Poslucháči sú v prednáške zoznámení so základnými tepelnotechnickými požiadavkami na jednotlivé konštrukcie objektov a ich posúdenie v aplikácii. S poslucháčmi sú modelované skladby konštrukcií a ich tepelnetechnické posúdenie. Poslucháči by na základe prezentácie mali byť schopní posúdiť bežne navrhované jednoduché obvodové konštrukcie z hľadiska jednosmerného šírenia tepla a vlhkosti.

Pre prednášku je vhodné vopred zaistiť prístup všetkých študentov do systému DEKPARTNER a počítač so stabilným online pripojením k internetu s webovým priehladačom Google Chrome.

Náhľad prezentácie

ELEKTRONICKÉ POMÔCKY DEK, BIM - praktická online ukážka

Prednáška vysvetľuje filozofiu projektovania metódou BIM, približuje nástroje pre projektovanie vyvíjané skupinou DEK - Stavebnú knižnicu DEK, BIM platformu DEK, ukazuje ich funkcionality a prepojenie na grafický software ARCHICAD, REVIT, ALLPLAN a aj software pre profesie DEKSOFT, KROS 4.

Pre prednášku je vhodné vopred zaistiť prístup všetkých študentov do systému DEKPARTNER a počítač so stabilným online pripojením k internetu s webovým priehladačom Google Chrome.

Náhľad prezentácie

FASÁDY - teória

Prednáška sa zaoberá problematikou kontaktných zatepľovacích systémov aj prevetrávaných fasádnych systémov. Poslucháči sú zoznámení s jednotlivými vrstvami ETICS, variantmi tepelných izolácií, kotvením fasád. V prezentácii sú zobrazené základné postupy realizácie ETICS. Ďalej prezentácia približuje fasádne prevetrávané systémy s pohľadovou vrstvou z kameňa, dreva a plechu.

Náhľad prezentácie

SPODNÁ STAVBA – praktické ukážky

Prednáška ukazuje realizácie povlakových izolácií spodných stavieb a sú v nej spracované príklady realizácie hydroizolácií z asfaltovaných pásov pre novostavby, sanácie a rekonštrukcie, realizácie dvojitého kontrolovateľného systému do tlakovej vody a neprístupných konštrukcií DUALDEK a sanácia izolácie spodnej stavby s pôvodnou hydroizoláciou z HDPE fólie.

Náhľad prezentácie

INTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE RODINNÉHO DOMU - predstavenie

Prednáška poslucháčov zoznámi so základným rozdelením interiérových konštrukcií rodinného domu. Popísané sú možné varianty riešenia podláh, priečok a ich povrchových úprav.

Náhľad prezentácie

  • 1
  • 2
Partneri programu