Partnerom z rady projektantov a architektov sú poskytované nie len technické podklady s obecnými princípmi návrhu stavebných konštrukcií, ale aj technická dokumentácia ku konkrétnym výrobkom, skladbám a systémom vrátane technologických predpisov a detailov.

V elektronickej podobe je k dispozícii rozsiahla databáza STAVEBNEJ KNIŽNICE DEK, kalkulátorov, špecializované výpočtové programy a pod.

Partneri programu majú ľahší prístup k publikovaným odborným textom , inštruktážnym videám alebo informáciám o najnovších trendoch vo vybraných odboroch stavebníctva, zmenách legislatívy a pod.

Súčasťou technickej podpory DEKPARTNER je aj špeciálny vernostný program. V prípade, že sa partner do neho zapojí, ľahšie získa prístup k ďalším špecializovaným službám alebo softwarom nad rámec štandardnej technickej podpory alebo sortimentu z ponuky skupiny DEK.