Logo Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Súťaž pre študentov stredných stavebných škôl DEKTALENT

PREAMBULA

Spoločnosť DEK a.s. v spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brne vyhlasuje pre študentov 3. ročníkov stredných priemyselných škôl stavebných súťaž DEKTALENT.

Súťaž je rozdelená do dvoch kôl – školského a medzinárodného.

Cieľom súťaže je zvýšiť prestíž odboru, škôl a profesie vyučujúceho.

Školské kolo má za cieľ motivovať študentov k ďalšiemu štúdiu a prehĺbeniu znalostí v odbore, k osobnej invencii a k odovzdaniu kvalitného ročníkového projektu.

Cieľom medzinárodného kola je vytvorenie spoločnej platformy, kde budú mať jednotlivé stredné školy možnosť vzájomného porovnania si úrovne odovzdaných prác a výsledkoch svojich študentov. Súťaž má ambíciu prispieť k zvýšeniu kvality výučby vytvorením konkurenčného prostredia medzi školami. Aj vďaka spätnej väzbe odborníkov z akademického prostredia a stavebnej praxe sprostredkovať školám, vyučujúcim a študentom nové poznatky a trendy v odbore.

Skupina DEK sa zaväzuje podporiť túto súťaž nie len odmenami pre najlepších študentov, ale aj ich pedagógov v oboch kolách súťaže. Zároveň poskytneme aj kvalitnú technickú podporu vrátane profesionálneho softwarového vybavenia školám a študentom.

Prihláška do súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky stredné priemyselné školy stavebného smeru v Českej republike a v Slovenskej republike.

Školu prihlasuje do súťaže vedúci ročníkovej práce e-mailom na adresu soutez@dek.cz. Do textu e-mailu je potrebné uviesť IČO školy, počet študentov v ročníku, meno a telefónne číslo vedúceho ročníkovej práce. Súťaže sa na základe tejto registrácie môžu zúčastniť všetci študenti ročníka.

Termín odovzdania prihlášky školy do súťaže je do 15.12.2023.

ŠKOLSKÉ KOLO

Odovzdanie projektov, podmienky

Predpokladá sa spracovanie projektu v minimálnom rozsahu rodinného domu. Použitie konštrukčného a materiálového riešenia nie je limitované.

Podmienkou účasti v súťaži je spracovanie návrhu stavby s využitím aspoň jednej skladby alebo systému zo Stavebnej knižnice DEK a odovzdanie práce vrátane prezentačného tabla projektu vedúcemu ročníkovej práce a usporiadateľovi súťaže zdieľaním cez cloudové úložisko BIM PLATFORMA.

ODMENY

Pre školské kolo sú vypísané odmeny v hodnote 40 / 60 / 80 / 100 / 200 EUR pre päť najlepších študentov podľa hodnotenia pedagógov školy a 200 EUR pre vedúceho ročníkovej práce.

Vyhlásenie výsledkov

O poradí študentov v školskom kole rozhoduje vedúci ročníkovej práce. Slávnostné vyhlásenie s odovzdaním odmien študentom a vyučujúcim bude po dohode medzi vedúcim ročníkovej práce a konzultačným technikom Atelieru DEK v júni 2024.

MEDZINÁRODNÉ KOLO

Odovzdanie projektov, podmienky

Medzinárodného kola sa zúčastnia vybrané ocenené projekty z každej školy. Na projektoch je možné ďalej pracovať až do termínu odovzdania práce a prezentačného tabla projektu, t.j. 31.12.2024. Výsledná práca sa odovzdáva zdielaním usporiadateľovi a partnerovi súťaže cez cloudové úložisko BIM PLATFORMA.

Odmeny

Pre medzinárodné kolo sú vypísané odmeny v hodnote 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200 EUR pre päť najlepších študentov podľa hodnotenia odborníkov z Fakulty stavební VUT a holdingu DEK a 400 EUR pre vedúceho každej ocenenej ročníkovej práce.

Úspešné projekty spoločne s medailónmi študentov, vedúcich ročníkových prác a škôl budú prezentované v časopise DEKTIME a na webových stránkach skupiny DEK a Fakulty stavební VUT.

Vyhlásenie výsledkov

Slávnostné vyhlásenie medzinárodného kola súťaže s odovzdaním odmien študentom a vyučujúcim bude na pôde Fakulty stavební VUT v Brne vo februári 2025. Súčasťou bude krátka prezentácia projektu študentom pred odbornou komisiou v dĺžke 3 až 5 minút. O poradí študentov v medzinárodnom kole rozhoduje hlasovanie odbornej komisie.

Pre bližšie informácie k pravidlám súťaže a podkladom pre stiahnutie kliknite tu

Partneri programu