Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Vlhkostná porucha v kontakte strechy TOPDEK a štítu

Zverejnené: 30. 6. 2023
ATELIER DEK
Technici spoločnosti patriaci do skupiny DEK
Všetky články autora

Nadkrokvové zateplenie šikmej strechy sa v poslednej dobe stáva čoraz častejším riešením nielen pri novostavbách, ale aj rekonštrukciách. Vo väčšine prípadov sa zvolí nová, kvalitná, funkčná strecha s viacerými výhodami, predovšetkým v prípade, že je možné dodržať všetky odporúčania pre použitie a stavebnú pripravenosť. Tento článok sa venuje prípadu, kde sa síce podarilo zabezpečiť, aby prvky krovu neprechádzali z interiéru do exteriéru, ale nebola správne napojená parozábrana strechy na obvodové steny. Poruchy s kondenzáciou vlhkosti v kontakte strechy a štítu nastali hneď počas prvej zimy. Poruchy sa našťastie po oprave napojenia parozábrany na obvodovú stenu už neobjavili.

Investor chcel zatepliť šikmú strechu rodinného domu postaveného v 90. Rokoch s pôvodnou tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnej vaty iba medzi krokvami o celkovej hrúbke 140 mm (výška krokvy). Zároveň pridal ďalšiu tepelnú izoláciu aj na obvodové steny. Aby bolo možné rodinný dom využívať s čo najmenším obmedzením aj v priebehu stavby, chcel práce na streche realizovať iba zo strany exteriéru. Mal v úmysle ponechať existujúce zateplenie a doplniť zhora zateplenie PIR doskami v hrúbke 100 mm. Takéto riešenie by ale viedlo k vzniku rosného bodu a kondenzácie pri hornom povrchu existujúcej minerálnej izolácie. Po konzultácii s technikom Atelieru DEK si investor nechal poradiť. Aj keď nerád, existujúce zateplenie odstránil. Hrúbka novej tepelnej izolácie z PIR bola z pôvodne plánovanej hrúbky 100 mm navýšená na 180 mm.

Pri rekonštrukciách existujúcich striech s medzikrokvovým zateplením je často potrebné riešiť detail pri odkvape a pri štítovom presahu strechy. Krokvy prechádzajú obvodom stavby a tvoria presah strechy. Pri zateplení nad krokvami je parozábrana umiestnená nad krokvami a vzniká nepríjemná otázka realizácie napojenia parozábrany na konštrukciu obvodovej steny, ktorou prechádza krokva. Je potrebné pracné prilepovanie parozábrany ku každej krokve. Pre správne využitie nadkrokvovej skladby odporúčame krokvy odrezať podľa vonkajšej hrany pomúrnice a presah strechy riešiť samostatným dreveným hranolom – odkvapovou podporou pripevnenou ku krokve nad parozábranou, v tepelnej izolácii. Pri tomto zásahu je potrebné posúdenie statikom, pretože sa zmení pôvodná statická schéma krovu a veľkosť vnútorných síl a momentov.

V našom prípade boli presahy krokiev odrezané a presah strechy bol vytvorený drevenými hranolmi pripevnenými cez parazábranu a debnenie do krokiev. Zateplenie strechy a fasády bolo zrealizované na jeseň a hneď vo februári sa investor ozval, že má problém so strechou v jej presahu cez obvod stavby. Vznikala námraza na zateplení fasády a na podbití z paluboviek, tvorili sa cencúle na odvapových podperách.

Na žiadosť investora bola vykonaná obhliadka na stavbe nakoľko sa prejavy kondenzácie vyskytovali takmer po celom obvode strechy. Predpokladali sme, že ide o systémovú poruchu.

Zrealizovala sa sonda do zateplenia fasády v kontakte so strechou. Príčina bola ihneď odhalená. Parozábrana zo samolepiaceho asfaltovaného pásu nebola správne napojená na obvodovú stenu.

V podstate nebola napojená vôbec. Síce bola z debnenia na krokvách zvedená na zvislú OSB dosku pripevnenú pred čelá skrátených krokiev a pomúrnicu, ale nebola napojená na murivo. Medzi doskou a pomúrnicou bola medzera šírky cca 50 mm, ktorou mohol voľne prúdiť vzduch z interiéru do chladnejších miest v konštrukcii steny a strechy.

Trasa transportu vlhkého vzduchu z interiéru cez konštrukcie je znázornená na obrázku Obr. 07. Existujúci sadrokartónový podhľad bol zrealizovaný podľa skúseností a znalostí odpovedajúcich dobre realizácie, čo bolo zrejmé okrem iného aj na umiestení parozábrany medzi kovový rošt a sadrokartónové dosky s rizikom poškodenia pri realizácii prestupov elektroinštalácie. Hlavnou poruchou ale bolo, že parozábrana nebola precízne prilepená k stene. Touto škárou prenikal teplý vlhký vzduch do chladnejších konštrukcií strechy a fasády. Kondenzát potom primrzol k ochladzovaným vonkajším povrchom fasády a podbitia strechy a vytváral cencúle na konštrukcii.

Po celom obvode domu bolo odstránené pôvodné ale aj nové zateplenie v kontakte strechy a obvodovej steny. Odkryla sa konštrukcia steny a okraj krovu. Následne bolo zrealizované dodatočné napojenie parozábrany strechy na konštrukciu steny samolepiacim asfaltovaným pásom TOPDEK AL BARRIER. Realizácia bola z dôvodu členitého podkladu, žalúziového boxu a elektoinštalácie pomerne komplikované, ale práca sa vydarila. V nasledujúcej zime sa porucha už neprejavila.

Bolo obnovené zateplenie fasády fasádnym polystyrénom vrátane základnej vrstvy s výstužnou tkaninou a pastovitou tenkovrstvovou omietkou.

Na záver by sme chceli pripomenúť, že správny návrh a realizácia nadväznosti konštrukcií vyžaduje komplexnú znalosť funkcie jednotlivých vrstiev aj konštrukcií ako celku a znalosť technologických postupov pre správne zabudovanie materiálu. Práve detail kontaktu fasády a šikmej strechy je najkomplikovanejší. Nech je táto stavba poučením pre riešiteľov podobných prípadov.

Partneri programu