Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Riziká spojené so zváraním spojov hydroizolácie na báze PVC na mäkkom podklade

Zverejnené: 20. 1. 2023
ATELIER DEK
Technici spoločnosti patriaci do skupiny DEK
Všetky články autora

V článku opíšeme poruchu strechy administratívnej budovy kde pri rekonštrukcii boli použité vhodné a pre skladby plochých striech určené materiály. Stačilo ale nevhodné zabudovanie jedného materiálu, ktorý zapríčinil defekt.

V minulosti bola rekonštrukcia strechy riešená kompletným odstránením všetkých vrstiev strešného plášťa až na nosnú konštrukciu zo železobetónových panelov a následne zhotovenie novej jednoplášťovej plochej strechy. Ako tepelná izolácia boli použité dosky z minerálnych vlákien a hydroizolačná vrstva bola z fólie z mäkčeného PVC. Na začiatku sa zdalo, že rekonštrukcia bola zrealizovaná bez nedostatkov, ale postupom času sa začali prejavovať vlhkostné poruchy. Predovšetkým počas dažďov alebo topenia snehu sa v interiéri na podhľade objavovali stále väčšie vlhké mapy a postupom času aj na viacerých miestach.

Počas obhliadku povrchu strechy bolo nájdených množstvo netesných spojov hydroizolačnej fólie, ktorými mohlo dochádzať k zatekaniu. Podklad pod fóliou bol natoľko mäkký, že nebolo možné zrealizovať ani opravu zvarov. Dochádzalo k zatláčaniu silikónového valčeka do podkladu. Dôsledkom bol nedostatočný prítlak na fóliu. V úžľabí sa fólia miestami nedotýkala podkladu, ten bol uľahnutý. Na povrchu fólie sa tvorili kaluže.

Pred realizáciou kontrolných sond sme predpokladali, že pre tepelnoizolačnú vrstvu boli použité materiály s malou pevnosťou v tlaku alebo došlo k degradácií tepelnej izolácie pôsobením zatečenej vody.

Príčina poruchy

Pri demontáži pôvodnej skladby strechy bola minerálna vata na väčšine plochy nasiaknutá vodou. Za primárnu príčinu vlhkostného stavu tepelnej izolácie sme považovali zatekanie cez netesné spoje v presahoch hydroizolačných fólii. Taktiež sme uvažovali, že k vlhnutiu tepelnej izolácie mohla v zime prispieť aj kondenzácia, pretože medzi nosnou železobetónovou konštrukciou a tepelnou izoláciou nebola zrealizovaná parozábrana. Použité tepelnoizolačné dosky boli z minerálnej vaty s dvojvrstvovou charakteristikou. Pri jednom povrchu bola tuhá vrstva určená ako podklad pre zváranie hydroizolácie, ostatná časť dosky bola mäkšia. Ako sa ale zistilo, dosky boli položené hore nohami. Pod hydroizoláciou bol použitý mäkký podklad, ktorý neumožnil kvalitnú realizáciu spojov. Zvary fólie sa po krátkej dobe začali otvárať. Celá skladba musela byť rozobraná a nahradená novou.

Realizácia opravy

Na obnaženej stropnej konštrukcii bola zrealizovaná parozábrana z asfaltovaných pásov. Ako tepelnoizolačná vrstva musela byť opäť použitá minerálna vata. Teraz z mäkších dosiek v podkladnej vrstve a z tuhších dosiek v hornej vrstve. Bolo dôsledne kontrolované, aby nedošlo k zámene materiálov. Hydroizolácia bola opäť zrealizovaná z mechanicky kotvenej fólie z mäkčeného PVC.

Partneri programu