Logo Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Program DEKPARTNER

Prehlásenie spoločnosti DEK a.s.

Spoločnosť DEK a.s. týmto prehlasuje, že v súlade s pravidlami programu DEKPARTNER poskytne zdarma všetkým účastníkom programu technickú podporu potrebnú pre dosiahnutie správneho návrhu a zabudovanie našich výrobkov a stavebných systémov.

V Žiline, dňa 01.01.2022

Partneri programu