Logo Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Zaujímavá realizácia vonkajšieho bazéna pri rodinnom dome s hydroizolačnou fóliu z mäkčeného PVC

Zverejnené: 1. 5. 2023
ATELIER DEK
Technici spoločnosti patriaci do skupiny DEK
Všetky články autora

V článku si predstavíme veľmi podarenú realizáciu vonkajšieho bazéna pri rodinnom dome, kde sa použila fólia ALKORPLAN 3000 TOUCH Elegance. Bazény s pevnou konštrukciou, ktorých tvar je prispôsobený požiadavkám investora a s izoláciou z kvalitnej dizajnovej bazénovej fólie sa pri rodinných domov objavujú čoraz častejšie.

V tomto prípade si investor prial atypický tvar a prišiel s pôdorysom lichobežníka. Hrubé práce si realizoval sám a iba na izolatérsku prácu si pozval odbornú firmu, ktorá má bohaté skúsenosti s realizáciou fóliových bazénov.

Pri každej realizácii fóliového bazénu platí, že voda nesmie pôsobiť na fóliu zo spodnej strany. V inom prípade hrozí zvlnenie a vzdutie bazénovej fólie, jej zvýšené korózne namáhanie alebo aj zníženie trvanlivosti nosnej konštrukcie. Pri realizácii bazénu sa po vykonaní výkopových prác zistilo, že sa vo výkope zadržiava voda a jej hladina pri intenzívnom daždi vystúpi nad úroveň základovej dosky. Ochrane bazénu pred podzemnou vodou bolo potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Okrem hydroizolácie bola zrealizovaná aj drenáž. Hydroizolácia bola riešená z asfaltovaných pásov natavených na podkladný betón pod dnom bazénu a na stenu bazénu, ktoré boli zo strateného debnenia. Výstuž prechádzajúca cez hydroizoláciu bola dôkladne opracovaná asfaltovou hydroizolačnou stierkou. Drenáž bola zvedená do šachty s čerpadlom. V situácií, kedy sa bazén kvôli čistenou a údržbe celý vypustí, bude potrebné kontrolovať funkčnosť čerpadla, aby nedošlo k ohrozeniu stability konštrukcie bazénu vztlakom vody pri prívalovom daždi. Vztlak vody je zohľadnený vo vystuženiu dna bazénu.

Povrch nosnej konštrukcie bolo potrebné perfektne vyrovnať, aby sa nerovnosti pôsobením tlaku vody neprekreslili do bazénovej fólie. V našom prípade sa vyrovnal povrch stien zo strateného debnenia, kde sa prejavili škáry aj výrobná tolerancia tvaroviek. Ako vyrovnávajúca vrstva sa použila stierka z cementového lepidla. Pred aplikáciou fólie bolo potrebné osadiť kompletné príslušenstvo (svetlá, trysky, skimmer).

Fólia ALKORPLAN 3000 TOUCH Elegance je bazénová fólia vyrobená z mäkčeného PVC s výstužnou vložkou z polyesterovej tkaniny. Tento druh fólie má na povrchu vytlačený farebný a plastický vzor. Aplikácie tejto fólie je iná ako pri bežných PVC-P bazénových fóliách tým, že sa spoje v ploche dna z estetických dôvodov neriešia presahom fólie, ale fólia sa v spoji pokladá na zraz. Pod spojom je pruh podkladnej „podnatavovacej“ fólie, ku ktorej sa oba okraje spájanej fólie teplovzdušne natavia. Podkladné pruhy sa k podkladu lepia kontaktným lepidlom. Medzi nimi je geotextília ALKORPLUS s plošnou gramážou 400 g/m². Na stenách sa vo väčšine prípadov použije jeden kus fólie s jedným spojom v rohu bazénu. Bazénová fólia je do konštrukcie bazénu voľne položená a pripevnená iba na okraji bazénu natavením na kovové poplastované profily.

V prípade tejto realizácie firma uplatnila vlastný, skúsenosťami overený postup. Všetky povrchy nosnej konštrukcie pokryla geotextíliou FILTEK s plošnou gramážou 500 g/m². Následne na dno bazénu položila strešnú fóliu z mäkčeného PVC s výstužnou vložkou z polyesterovej tkaniny ALKORPLAN 35176. Geotextília aj fólia sa ukladali na zraz. Strešná fólia zabezpečila hladký povrch dna a zároveň slúžila ako podkladná fólia pre spoje.

Aplikácia fólie na betónové schody je najkomplikovanejšou časťou diela. Fólia sa musí presne vyrezať, aby v spojoch presne nadväzovala a aby bolo po natavení vodotesná. Pri betónových schodoch je viacero spôsobov ako vykonať ich opracovanie. Jedným spôsobom je použitie poplastovaných profilov na zmeny smeru. V našom prípade realizačná firma používa namiesto poplastovaných plechov špeciálne kontaktné lepidlo, ktorým sa fólia k podkladu prilepí. Fólia z podstupníc na stupne nadväzuje presahmi, pred izolovaním stupňov sa plochy medzi presahmi podložia prírezmi bazénovej fólie, ktoré sa taktiež k podkladu prilepia kontaktným lepidlom.

Záverom ešte pripomenieme kritéria pre voľbu opísaného riešenia fóliového bazénu:

Výhody
  • dlhá životnosť, založená o.i. na vysokej odolnosti povrchu a spoľahlivosti spojov, hrúbke fólie 2 mm,

  • vytlačený vzor je ochránený akrylátovými vrstvami pred poškriabaním a mikroorganizmami,

  • akrylátové vrstvy taktiež zabezpečujú stálofarebnosť a výrazne obmedzujú zachytávanie nečistôt,

  • bazénovú fóliu je možné opracovať takmer ľubovoľný tvar bazénu,

  • pomerne jednoduchá údržba, samozrejme podľa zásad výrobcu fólie,

  • veľmi estetické riešenie s možnosťou voľby z viacerých vzorov a dezénov.

Nevýhody
  • náročná aplikácia vyžadujúca veľkú skúsenosť a znalosti zhotoviteľa,

  • vyššia cena za kvalitný dizajnový materiál ako aj za profesionálnu montáž skúseným izoláterom.

Partneri programu