Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Poškodenie PVC-P fólie okolo skleneného zábradlia na terase bytového domu

Zverejnené: 14. 6. 2023
ATELIER DEK
Technici spoločnosti patriaci do skupiny DEK
Všetky články autora

Už niekoľkokrát sme sa v DEKTIME zmienili o prehrievaní povrchov striech s povlakovou hydroizoláciou v dôsledku odrazu slnečného žiarenia od presklených plôch fasád, svetlíkov alebo zábradlí terás. Doposiaľ sme sa o tomto jave zmieňovali predovšetkým v súvislosti s poškodením tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu v skladbe strechy. Zdokumentovali sme prípad, kde vysoká teplota spôsobila degradáciu hydroizolačného materiálu.

V poslednom čase sa stále častejšie navrhujú výplne zábradlí z bezpečnostného skla. Špecifickým zámerom architektov nahráva súčasná úroveň sklárskych technológií a technických riešení zabudovania bezpečnostného skla do stavieb. Na jednom z nových bytových domov, kde bolo použité bezpečnostné sklo na zábradlí sme zaznamenali fatálne poškodenie hydroizolačnej vrstvy.

Ide o novostavbu bytového domu, ktorá so stúpajúcou výškou mení pôdorys podlaží a tým dáva priestor vonkajším terasám bytových jednotiek. Skladba terás je navrhnutá ako plochá strecha s klasickým poradím vrstiev kde nášľapná vrstva je tvorená keramickou dlažbou svetlého odtieňa na výškovo nastaviteľných terčoch. Po obvode je strecha ukončená atikou, ktorá výškovo nadväzuje na dlažbu terasy. Do konštrukcie atiky sú prikotvené stĺpiky zábradlia nesúce sklenené výplne z bezpečnostného skla. Hydroizolačná vrstva je tvorená PVC-P fóliou. Koruna atiky je viditeľná, pre dosiahnutie estetických zámerov architekta bola použitá fólia s antracitovým odtieňom.

Terasa je väčšieho rozsahu a slnečné žiarenie na ňu dopadá od rána do neskorého popoludnia. Orientovaná je na juhovýchod.

Po relatívne krátkom čase došlo k poškodeniu fólie na atike, na ktorú dopadalo slnečné žiarenie nie len prechádzajúce sklenenou výplňou, ale aj odrazené žiarenie od tejto výplne. Dopadajúce slnečné žiarenie na čierny povrch fólie viedol k vysokej teplote na jej povrchu. Prehriaty povrch čiernej fólie rýchlo degradoval. Spôsob poškodenia je viditeľný aj na priložených fotografiách. K degradačným vplyvom sa mohlo pridať uvoľňovanie stekajúcich zložiek materiálu v podklade, na ktoré tiež pôsobila vysoká teplota. Uplatniť sa mohlo aj zloženie fólie potrebné k dosiahnutiu čiernej farby.

Pre opravu sa uvažovalo viacero variant. Len samotná výmena PVC-P fólie by nič neriešila. K jej poškodeniu by pravdepodobne prišlo opäť. Zakrytím sklenených výplní zábradlí by terasy stratili vnem otvoreného priestoru. Ponúkal sa aj variant zakrytia hydroizolácie na atike. Nakoniec sa vybral spôsob opravy PVC-P fólie so zakrytím koruny a atiky plechom.

V návrhu aj realizácií terás sa použili také riešenia jednotlivých konštrukcií, ktoré sú v súčasnej dobe považované za štandardné. Projektant, zhotoviteľ a ani konzultačný technik Atelieru DEK, ktorý sa podieľal na návrhu skladieb a detailov niektorých konštrukcií, nepredpokladali, že by sa mohlo vyskytnúť nejaké poškodenie. V danom prípade za súhrou niekoľkých okolností došlo k pomerne veľkej škode. Zdielaním poznatkov o tom, ako rôzne materiálové aj technické riešenia na stavbách fungujú, resp. aj nefungujú, chcú konzultační technici Atelieru DEK poskytnúť projektantom aj zhotoviteľom možnosť vyvarovať sa rizikových riešení a rozhodnutí. V tomto prípade je potrebné poďakovať aj projektantovi a realizačnej firme za to, že sú ochotní svoje nepríjemné skúsenosti zdielať s technickou verejnosťou.

Partneri programu