Nad obecný rámec získavajú registrovaní partneri v programe DEKPARTNER ľahký prístup k rozšírenej podpore ako je napríklad:

 • pravidelná aktualizácia tlačenej odbornej firemnej dokumentácie,

 • kompletný prístup do Stavebnej knižnice DEK obsahujúcej systémové skladby a materiály DEK aj ďalších výrobcov a dodávateľov vrátane všetkých technických parametrov, systémových detailov, štandardov materiálov, montážnych videí a pod.,

 • prístup k detailom ATELIER DEK v dwg formáte,

 • možnosť aplikácie stavebnej knižnice s BIM riešením DEK do programov REVIT, ARCHICAD, ALLPLAN, CADCON,

 • prístup do BIM Platformy, webovej aplikácie umožňujúcej zdieľanie súborov a vizualizácií 3D modelov vo formátu IFC,

 • osobného konzultanta k sortimentu a systémom DEK z rady technikov Atelieru DEK v jednotlivých regiónoch SR,

 • zdarma vybrané programy DEKSOFT,

 • zvýhodnené ceny pre ďalšie programy pre špecialistov DEKSOFT,

 • možnosť automatického posielania odborných článkov v elektronickej podobe DEKTIME,

 • možnosť posielania informácií o zmenách noriem, predpisov, plánovaných seminárov a školení,

 • výhodný bonusový program formou bodového systému za návrh a dodávku vybraných systémov a materiálov DEK.