Školám so stavebnými odbormi ponúkame zabezpečenie odborných podkladov pre výuku, technické prednášky regionálnych technikov na škole, inštaláciu špecializovaných programov pre stavebníctvo, vrátane technickej podpory vyučujúcich.

Registráciou do systému DEKPARTNER získajú vyučujúci aj študenti prístup k profesionálnym podkladom (katalógy obsahujúce skladby a systémy DEK, projekčné publikácie, montážne videá, programy pre stavebníctvo a oceňovanie, nástroje pre tvorbu BIM modelu, detaily a pod.), ktoré sa uplatnia vo výučbe, pri vypracovaní ročníkových prác aj záverečných skúškach.

Študentom vysokých škôl ponúkame možnosť spolupráce pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác.