1. Princíp programu DEKPARTNER

1.1. Účastník programu má možnosť využívať služby technickej podpory k sortimentu, poskytované odbornej verejnosti spoločnosťou DEK a.s. vrátane služieb určených iba registrovaným účastníkom programu DEKPARTNER definovaných v sekcii Rozšírená technická podpora.

2. Vstup do programu DEKPARTNER

2.1. Partnerom spoločnosti DEK a.s., teda účastníkom programu DEKPARTNER (ďalej len PARTNER) je záujemca z rady študentov stavebného odboru, projektantov alebo architektov a stane sa ním na základe registrácie na www.dekpartner.sk.

2.2. Partnerom môžu byť aj firmy, ktorých predmetom podnikania je projektovanie pozemných stavieb (zaoberajúcich sa projektovaním alebo architektúrou).

2.3. Po registrácii obdrží PARTNER prístupové meno a heslo k svojmu webovému účtu.

 3. Podmienky pre čerpanie podpory

3.1. Podmienkou čerpania rozšírenej technickej podpory je bezplatná registrácia do programu DEKPARTNER.

3.2. Podmienkou efektívneho využívania bonusového programu je registrácia do programu DEKPARTNER a aktívna činnosť partnera v rámci „Bodového systému“.

 4. Ostatné podmienky

4.1. Z programu môže PARTNER kedykoľvek vystúpiť zrušením svojej registrácie na www.dekpartner.sk.

4.2. DEK a.s. si vyhradzuje právo na:

  • 4.2.1. zmeny obsahu podpory v rámci programu DEKPARTNER

  • 4.2.2. zmeny v Bonusovom programe

  • 4.2.3 zmeny Pravidiel programu DEKPARTNER

 

V Žiline, dňa 01.01.2022