Uvedomujeme si, že projekty sú vo viacerých ohľadoch jedinečné, respektíve rozsahom náročné a môžu občas vyžadovať nezvyčajné technické riešenia alebo prístupy nad rámec Vašej špecializácie. Pre tieto prípady je možné využiť širokú ponuku služieb spoločností pôsobiacich v rámci skupiny DEK, napr. ako DEKPROJEKT, FIRST a ďalšie.

S predstavením, výberom alebo sprostredkovaním služieb Vám rád bezplatne pomôže Váš osobný technický konzultant zo spoločnosti Stavebniny DEK.

Registrovaný užívateľ programu DEKPARTNER má možnosť pre úhradu vybraných špecializovaných služieb využiť body nazbierané v rámci Bonusového programu.