V rámci programu DEKPARTNER spoločnosť DEK a.s. ponúka komplexnú technickú podporu pre subjekty zaoberajúce sa navrhovaním a projektovaním stavieb.

Hlavným cieľom programu je nastaviť podmienky pre vhodné navrhovanie produktov a systémov DEK v pripravovaných projektoch a vytvoriť tak základný predpoklad pre ich správne zabudovanie. Preto program zahrňuje nie len rozsiahlu databázu konkrétnych stavebno-technických riešení a výpočtových programov, ale aj systém vzdelávania a podpory škôl. Súčasne sú nastavované procesy umožňujúce  efektívne prepojenie informácií medzi projektovým stavom, skupinou DEK a realizačnými zložkami.

Program DEKPARTNER je zameraný na:

  • technickú podporu architektov a projektantov

  • technickú podporu študentov a učiteľov škôl so stavebným zameraním

Technickú podporu partnerom poskytujú technici špecializovaného strediska Atelier DEK.