Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Vzorový projekt BIM vrátane výukových videí

Vyučujúcim stavebných škôl radi poskytneme vzorový projekt rodinného domu spracovaný metódou BIM.

Východzia architektonická štúdia bola najprv nacenená v programe KUBIX. Projektová dokumentácia a informačný model stavby je spracovaný v programoch ARCHICAD a REVIT s využitím skladieb a systémov zo Stavebnej knižnice DEK. Niektoré z použitých skladieb boli tepelno-technicky posúdené v programe DEKSOFT 1D a výpis skladieb je vypracovaný v aplikácií DEKSOFT ŠTANDARDY MATERIÁLOV.

Informačný model budovy je exportovaný vo formáte IFC do úložiska pre zdieľanú prácu BIM PLATFORMA, ktorá je previazaná s programom na naceňovanie KROS 4, v ktorom je vypracovaný podrobný rozpočet stavby.

Naše BIM riešenie umožňuje koordinovanú spoluprácu medzi investorom, projektantom, profesistami aj rozpočtárom. Rovnako dobre umožňuje aj výuku metódy BIM pre potreby škôl, vrátane možnosti odovzdávať študentom dielčie úlohy aj celé ročníkové projekty za účelom ich kontroly vyučujúcimi.

Kompletný vzorový projekt pre výuku BIM nazdieľame vyučujúcim cez webové rozhranie BIM PLATFORMA. V prípade záujmu o poskytnutie projektu kontaktujte prosím vášho regionálneho konzultačného technika.

BIM PLATFORMA

Ďalej ponúkame súbor videí s návodmi a spracovanými postupmi riešenia pre študentov aj vyučujúcich.

Zobraziť inštruktážne videá
Partneri programu