Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

Zaujímavá realizácia vonkajšieho bazéna pri rodinnom dome s hydroizolačnou fóliu z mäkčeného PVC

 • DEKTIME SK
 • 5
 • 2023
 • Bazén s fóliou

V článku si predstavíme veľmi podarenú realizáciu vonkajšieho bazéna pri rodinnom dome, kde sa použila fólia ALKORPLAN 3000 TOUCH Elegance. Bazény s pevnou konštrukciou, ktorých tvar je prispôsobený požiadavkám investora a s izoláciou z kvalitnej dizajnovej bazénovej fólie sa pri rodinných domov objavujú čoraz častejšie.

Prečítať podrobnosti

Výhody ochrannej betónovej mazaniny nad vodorovnou hydroizoláciou z asfaltovaných pásov

 • DEKTIME SK
 • 2
 • 2023
 • Spodná stavba, základy

Povlaková hydroizolácia z asfaltovaných pásov je najčastejším riešením, ktoré sa v dnešnej dobe používa na ochranu spodnej stavby proti vode a radónu, a to nie len pri rodinných domoch. V praxi sa vo väčšine prípadov vodorovná hydroizolácia z asfaltovaného pásu realizuje v prvej fáze iba pod nosné murivo (Obr. 1, 2), v ďalšej fáze sa pripravia pásy hydroizolácie pod nenosné priečky a až po dokončení hrubej stavby, pred realizáciou podláh, dochádza k napojeniu hydroizolácie v ploche.

Prečítať podrobnosti

Riziká spojené so zváraním spojov hydroizolácie na báze PVC na mäkkom podklade

 • DEKTIME SK
 • 1
 • 2023
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou

V článku opíšeme poruchu strechy administratívnej budovy kde pri rekonštrukcii boli použité vhodné a pre skladby plochých striech určené materiály. Stačilo ale nevhodné zabudovanie jedného materiálu, ktorý zapríčinil defekt.

Prečítať podrobnosti

Šikmé strechy radových domov s hydroizoláciou z PVC-P fólie a profilmi ALKORDESIGN

 • DEKTIME SK
 • 9
 • 2022
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Skladba nad krokvami alebo na masívnej konštrukcii

Obľuba plechových krytín so stojatou drážkou v posledných rokoch stúpa a to nie len v horských oblastiach. Ako ale splniť požiadavku architekta alebo investora tam, kde ju nie je možné vhodne použiť z konštrukčného, hydroizolačného alebo tepelnotechnického hľadiska? Vzhľad falcovanej krytiny je možné docieliť aj pomocou hydroizolačnej PVC-P fólie ALKORPLAN v kombinácii s profilmi imitujúcimi stojatú drážku ALKORDESIGN. Konzultačný technik Atelieru DEK mal možnosť sa podieľať na riešení koncepcie stavby, na ktorej bol tento systém použitý.

Prečítať podrobnosti

Riziká realizácie povlakových hydroizolácií z asfaltovaných pásov na stratené debnenie z XPS

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie

Pri nepodpivničených stavbách založených na základových pásoch sa v dnešnej dobe väčšinou s výhodou využíva stratené debnenie z dutých betónových tvárnic, tzv. DT tvárnic (Obr. 01). Do vopred pripraveného výkopu sa na vyrovnaný monolitický betónovy základový pás vymuruje stratené debnenie z betónových DT tvárnic. Do strateného debnenia sa následne vloží oceľová výstuž a zaleje sa betónovou zmesou. Na takto pripravené zvislé konštrukcie sa zrealizuje vodorovná doska.

Prečítať podrobnosti

Realizace hydroizolačního systému DUALDEK na suterénu trafostanice

 • 4
 • 2022
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie
 • Riešenie DEK
 • Spodná stavba, základy

Pro ochranu suterénu stavby strategického významu před vodou byl projektantem zvolen dvojitý fóliový hydroizolační systém s možností kontroly a aktivace. Článek přináší postřehy z průběhu realizace systému DUALDEK.

Prečítať podrobnosti

Nebezpečí jménem radon

 • 3
 • 2022
 • Ochrana proti radónu

Autor článku se zaměřil na výskyt radonu na našem území a zdravotní rizika spojená s pronikáním radonu do budov a pokusil se přiblížit některé body revize normy ČSN 73 0601 z roku 2019.

Prečítať podrobnosti

Řešení detailu prahu dveří na terasu / balkon / lodžii

 • 2
 • 2022
 • Konštrukčný detail
 • Strecha prevádzková, terasa, balkón
 • Porucha, vada

Detail prahu dveří na terasu / balkon / lodžii je častým zdrojem zatékání. Souvisí to mimo jiné s geometrií navazujících konstrukcí. Pro současné navrhování je dobrou pomůckou nový soubor norem pro navrhování střech, u rekonstrukcí je splnění požadavků a doporučení norem obtížné.

Prečítať podrobnosti

POUŽITIE PU LEPIDIEL PRE STABILIZÁCIU VRSTIEV STRIECH

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Overovanie v experimentálnom centre DERIC
 • Výklad problematiky, zásady navrhovania, normy

td.lkjkl { display: flex; justify-content: center; } STABILIZÁCIA VRSTIEV STRECHY Stabilizácia vrstiev strechy s povlakovou hydroizoláciou sa dimenzuje na účinky sania vetra, elimináciu negatívnych účinkov objemových zmien a v prípade väčších sklonov (väčšinou od 5°), aj proti posunu vrstiev vplyvom gravitácie. Na strechách s povlakovou hydroizolačnou vrstvou sa väčšinou používajú…

Prečítať podrobnosti

Vlhkostné poruchy spôsobené nevzduchotesnou obálkou stavieb

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Murivo
 • Vzduchotesnosť
 • Porucha, vada

Pri posudkovej a konzultačnej činnosti sa s príchodom chladnejšieho obdobia v roku pravidelne stretávame s vlhkostnými poruchami obalových konštrukcií zapríčinených ich priedušnosťou. Na dvoch príkladoch sa zameriame na tento typ poruchy v detaile napojenia obvodovej steny a plochej strechy. Tretí príklad doplní predchádzajúce dva s problematikou vzduchotesnosti konštrukcií z dutinového muriva. …

Prečítať podrobnosti

Partneri programu