Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

Riziká realizácie povlakových hydroizolácií z asfaltovaných pásov na stratené debnenie z XPS

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie

Pri nepodpivničených stavbách založených na základových pásoch sa v dnešnej dobe väčšinou s výhodou využíva stratené debnenie z dutých betónových tvárnic, tzv. DT tvárnic (Obr. 01). Do vopred pripraveného výkopu sa na vyrovnaný monolitický betónovy základový pás vymuruje stratené debnenie z betónových DT tvárnic. Do strateného debnenia sa následne vloží oceľová výstuž a zaleje sa betónovou zmesou. Na takto pripravené zvislé konštrukcie sa zrealizuje vodorovná doska.

Prečítať podrobnosti

Realizace hydroizolačního systému DUALDEK na suterénu trafostanice

 • 4
 • 2022
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie
 • Riešenie DEK
 • Spodná stavba, základy

Pro ochranu suterénu stavby strategického významu před vodou byl projektantem zvolen dvojitý fóliový hydroizolační systém s možností kontroly a aktivace. Článek přináší postřehy z průběhu realizace systému DUALDEK.

Prečítať podrobnosti

Nebezpečí jménem radon

 • 3
 • 2022
 • Ochrana proti radónu

Autor článku se zaměřil na výskyt radonu na našem území a zdravotní rizika spojená s pronikáním radonu do budov a pokusil se přiblížit některé body revize normy ČSN 73 0601 z roku 2019.

Prečítať podrobnosti

Řešení detailu prahu dveří na terasu / balkon / lodžii

 • 2
 • 2022
 • Konštrukčný detail
 • Strecha prevádzková, terasa, balkón
 • Porucha, vada

Detail prahu dveří na terasu / balkon / lodžii je častým zdrojem zatékání. Souvisí to mimo jiné s geometrií navazujících konstrukcí. Pro současné navrhování je dobrou pomůckou nový soubor norem pro navrhování střech, u rekonstrukcí je splnění požadavků a doporučení norem obtížné.

Prečítať podrobnosti

POUŽITIE PU LEPIDIEL PRE STABILIZÁCIU VRSTIEV STRIECH

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Overovanie v experimentálnom centre DERIC
 • Výklad problematiky, zásady navrhovania, normy

td.lkjkl { display: flex; justify-content: center; } STABILIZÁCIA VRSTIEV STRECHY Stabilizácia vrstiev strechy s povlakovou hydroizoláciou sa dimenzuje na účinky sania vetra, elimináciu negatívnych účinkov objemových zmien a v prípade väčších sklonov (väčšinou od 5°), aj proti posunu vrstiev vplyvom gravitácie. Na strechách s povlakovou hydroizolačnou vrstvou sa väčšinou používajú…

Prečítať podrobnosti

Vlhkostné poruchy spôsobené nevzduchotesnou obálkou stavieb

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Murivo
 • Vzduchotesnosť
 • Porucha, vada

Pri posudkovej a konzultačnej činnosti sa s príchodom chladnejšieho obdobia v roku pravidelne stretávame s vlhkostnými poruchami obalových konštrukcií zapríčinených ich priedušnosťou. Na dvoch príkladoch sa zameriame na tento typ poruchy v detaile napojenia obvodovej steny a plochej strechy. Tretí príklad doplní predchádzajúce dva s problematikou vzduchotesnosti konštrukcií z dutinového muriva. …

Prečítať podrobnosti

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY – JSOU OPRAVDU POTŘEBA?

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Čím přesnější a podrobnější je průzkum skutečného stavu konstrukcí, které mají být rekonstruovány, tím přesnější a podrobnější může být projekt rekonstrukce se stanovením ceny. Pak odpadnou prodlevy ve výstavbě a komplikované diskuze mezi účastníky výstavby a nehrozí neočekávané zvýšení ceny výsledného díla.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

VLHKOSTNÍ PORUCHY DŘEVĚNÉ STŘECHY SMUTEČNÍ SÍNĚ

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

DEKTIME SPECIÁL 2022. V článku se zaměříme na novostavbu smuteční síně, která budila vášně už jen svým netradičním vzhledem. Stavba byla dokončena v roce 2018, ale přibližný po roce a přl užívání se u této dřevostavby vyskytly první vlhkostní problémy v interiéru. Ty byly ve skutečnosti vážnější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

DEGRADACE STĚN DŘEVOSTAVBY ZPŮSOBENÁ NEUDRŽOVANÝM ODVODNĚNÍM STŘECHY

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

DEKTIME SPECIÁL 2022. Dřevostavby mají nesporně své místo v řešení udržitelné výstavby. Je ale třeba mít na paměti, že jsou mnohem citlivější na působení vody a vlhkosti. V tomto případě se potvrdilo, že i údržba systémů obsahujících nebo vedoucích vodu v dřevostavbě a v její blízkosti musí být přísnější.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

VLHKOSTNÍ PROBLÉMY LEHKÉ DŘEVĚNÉ STŘECHY S NETĚSNOU PAROZÁBRANOU

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Na jaře 2020 jsme prováděli průzkum střechy rodinného domu, který byl rok po celkové rekonstrukci. Rekonstrukcí prošla i střecha. Důvodem našeho průzkumu byly pochybnosti investora o kvalitě provedení parotěsnicí vrstvy. Zjišťovali jsme stav krytiny a jejího podkladu, prohlíželi jsme podstřešní prostory a provedli sondy do střešního pláště.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

Partneri programu