Logo Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Skladba TOPDEK na väzníkoch

Zverejnené: 10. 8. 2023
ATELIER DEK
Technici spoločnosti patriaci do skupiny DEK
Všetky články autora

Nadkrokvový systém TOPDEK sa postupne stáva obľúbeným spôsobom skladby šikmej strechy. V poslednom čase požiadavky na čo najrýchlejšiu a najlacnejšiu výstavbu často smerujú k použitiu nosnej konštrukcie strechy zo zbíjaných drevených väzníkov. Článok poukazuje na možnosť uplatnenia systému TOPDEK na tejto konštrukcii.

Nosná konštrukcia strechy bola od začiatku uvažovaná z drevených väzníkov. Návrh skladby sa postupne vyvíjal. V spolupráci s realizačnou firmou a konzultačným technikom Atelieru DEK sa rozhodlo o voľbe systémového riešenia TOPDEK v nasledujúcej skladbe:

  • väzníková konštrukcia,

  • záklop z dosiek,

  • parozábrana TOPDEK AL BARRIER,

  • tepelná izolácia TOPDEK 022 PIR,

  • poistná hydroizolačná vrstva z fólie ľahkého typu DEKTEN PRO,

  • kontralaty 40/60 mm,

  • laty 40/60 mm,

  • plechová krytina LINDAB SRP CLICK

Rodinný dom bol dispozične rozdelený do dvoch častí – spoločenskú a súkromnú časť. Každá časť mala inú nosnú konštrukciu. V prípade spoločenskej časti tvorili nosnú konštrukciu strechy pohľadové väzníky z hobľovaných KVH hranolov, pri ktorých boli spoje jednotlivých diagonál a zvislíc realizované klasickými tesárskymi postupmi, takže boli skryté. Použité hranoly 160x120 umožňovali stabilizáciu nadkrokvového systémy skrutkami umiestnenými do hornej pásnice väzníka. Nad pohľadovým krokov sa použilo debnenie z dosiek DURELIS, ktorých spodný hladký povrch je hneď pripravený na následný náter interiérovou farbou. Samozrejme bolo potrebné v podhľade priznať škáry medzi doskami z dôvodu rizika popraskania náteru vplyvom objemových zmien dosiek. Následne nasledovala realizácia skladby systému TOPDEK.

V súkromnej časti domu požiadavka na viditeľný krov už nebola. Z dôvodu úspory sa použili štandardne zbíjané väzníky z drevených fošní šírky 50 mm. Horné pásnice väzníkov boli z dôvodu zabezpečenia minimálneho profilu reziva vhodného pri prikotvenie systému TOPDEK na stavbe dodatočne rozšírené drevenými hranolmi 80x100 mm, ktoré boli z boku priskrutkované k väzníkom. Na tomto krove bolo debnenie z OSB dosiek.

V prípade, nie je pri nadkrokvovom systéme požiadavka na estetickú pohľadovú konštrukciu je väzníková konštrukcia dinančne zaujímavou možnosťou riešenia, ktorá oproti klasickému krovu je pri jednoduchej stavbe o približne 15% lacnejšia. Dokonca aj v prípade, ak je tieto väzníky potrebné priamo na stavbe upravovať.

Z pohľadu energetickej náročnosti sme presvedčení, že zväčšenie objemu vzduchu, ktorý je potrebné vykurovať a zväčšením plochy obálky budovy oproti klasickému riešeniu so zateplením v úrovni spodnej pásnice väzníkov je vyvážené zvýšením vzduchotesnosti celej skladby a elimináciou systémových tepelných mostov. Montáž sklady z hora na tuhom podklade umožňuje realizovať parotesniacu a vzduchotesniacu vrstvu zo samolepiacého modifikovaného asfaltovaného pásu s hliníkovou vložkou TOPDEK AL BARRIER. Toto materiálové riešenie umožňuje zrealizovať parozábranu vo výrazne vyššej kvalite a tesnosti ako pri fólii ľahkého typu. Pre správnu funkciu vrstvy je potrebné ju vo všetkých prípadoch vzduchotesne napojiť na steny. V našom prípade predovšetkým na obvodové steny v detaile odkvapovej a štítovej hrany. Okrem parozábrany je súvislá aj tepelnoizolačná vrstva z materiálu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou.

Efektívne využitie nadkrokvovej skladby vyžaduje rešpektovanie dvoch zásad. Krov, v našom prípade väzník, musí byť ukončený zároveň s vonkajšou hranou obvodového muriva. V prípade, že je požadovaný presah strechy, tak musí byť vytvorený z drevených hranolov umiestnených až nad parozábranou v úrovni tepelnoizolačnej vrstvy. Tie sa prichytávajú do nosnej konštrukcie. Druhou zásadou je, že rozmer hornej pásnice väzníka musí byť minimálne 80x100 mm pre zabezpečenie dostatočnej masy dreva k zaskrutkovaniu skrutiek. To je možné docieliť v ideálnom prípade pripraveným väzníkom z výroby alebo na stavbe realizáciou dodatočnej úpravy hornej pásnice väzníka príložkami.

Zdokumentovaný prípad ukazuje, že aj väzníková konštrukcia môže byť riešená ako pohľadová. V tomto prípade sa uplatní aj pohľadové riešenie debnenia na väzníkoch. V našom prípade bolo z OSB dosiek s hladkým povrchom. Je možné použiť aj dosky z masívneho dreva alebo palubovky. Príklad pohľadových väzníkov s debnením z paluboviek je na nasledujúcich fotografiách.

Partneri programu