Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

PROBLEMATIKA TERAS NAD BYTOVÝMI JEDNOTKAMI

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Konzultační technik Atelieru DEK působící na liberecku se ve svém článku zaměřil na problémy, které vznikají majitelům bytů, nad nimiž jsou terasy patřící k bytům jiných majitelů. Zkušenosti ukazují, že je třeba přístup k případné opravě hydroizolace v terase předem ošetřit smluvně, nebo musí být hydroizolace navrhována tak, aby byla spolehlivá, i když bude zcela nepřístupná pro opravy.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

DEFEKT SPODNÍ STAVBY V NEPROPUSTNÉM PROSTŘEDÍ

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Spolupracující projektant v jihočeském regionu se pustil do realizace vlastního rodinného domu. Rodinný dům je koncipován jako dvoupodlažní s částečným podsklepením pod prostorem garáže. Podsklepená část má sloužit jako sklad sezónních věcí (lyže, kola apod.).

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

VÝSKYT TRHLIN NA STĚNÁCH POD STROPY Z PŘEDPJATÝCH PANELŮ

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S NOSNOU KONSTRUKCÍ DEKPANEL A PROVĚTRÁVANOU DŘEVĚNOU FASÁDOU

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Následující článek popisuje realizaci rodinného domu v obci Hradešice v okrese Klatovy. V článku se zaměřím především na nosný systém domu, jeho fasádu a inspirativní detaily stavby.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

VÝZNAM DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY VE SKLADBĚ ŠIKMÉ STŘECHY

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Poznání získané sledováním nefunkčních řešení je cennou zpětnou vazbou pro navrhování konstrukcí nových. Níže popsaný příklad vadné hydroizolační konstrukce šikmé střechy možná čtenáře překvapí. Ukáže totiž úskalí řešení, které je stále mnohými projektanty i zhotoviteli považováno za běžný funkční standard.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

POZNATKY Z DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ S VRTACÍ SOUPRAVOU DEK

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Na Seminářích DEK 2019 byl odborné veřejnosti představen systém vyvinutý pro rekonstrukce plochých střech se sypkými nesoudržnými vrstvami, u kterých dosud nebylo možné efektivní zajistit fixaci střešního pláště proti účinkům sání větru.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY PRO VÝBĚR SORTIMENTU K TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ SKRZ HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Skrz stěny nebo podlahy suterénu mohou prostupovat různá média o různých průměrech a v různě velkých skupinách. Pro utěsnění prostupů ve spodní stavbě se používají speciální výrobky, které jsou testovány na plynotěsnost a na vodotěsnost.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

REALIZACE NADKROKEVNÍHO SYSTÉMU TOPDEK (NEJEN) NA MASIVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCI STŘECHY

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Tento článek nabízí další ukázku velmi povedené realizace domu s nadkrokevní skladbou TOPDEK. Skladba TOPDEK umožnila realizaci estetického záměru stavebníka a přispěla k uživatelskému komfortu.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

REALIZACE ŠIKMÉ STŘECHY TOPDEK NA VLAŠSKÉM KROVU

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Systém TOPDEK pro nadkrokevní skladbu šikmé střechy máme již dlouhodobě v Atelieru DEK prověřený spoustou realizací. V tomto případě se investor rozhodl, že chce mít pohledové krokve v interiéru tzv. „po vlašsku“ – neboli rovnoběžně s okapem.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

ŘEŠENÍ OKRAJŮ STŘECHY S POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ S VYUŽITÍM PLECHOVÝCH PROFILŮ DEKMETAL

 • DEKTIME ŠPECIÁL
 • 2022

Ve svém článku navazuji na problematiku zabudovaných dřevěných prvků v detailech jednoplášťových střech s povlakovými hydroizolacemi. V červnu 2018 jsme v DEKTIME publikovali článek o havárii detailů atik novostavby rodinného domu působením účinků silného větru.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

Partneri programu