Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

Zborník DEKTIME 2022

 • DEKTIME SK
 • DEKTIME ZBORNÍK
 • 2022

Časopis spoločnosti DEK pre projektantov a architektov. Zborník obsahuje výber najzaujímavejších odborných článkov DEKTIME.

Stiahnuť v PDF

Kondenzace v dutině přesahu střechy

 • 12
 • 2021
 • Konštrukčný detail
 • Porucha, vada
 • Strecha nepochôdzná
 • Kondenzácia

Konzultační technik ing. Petr Hofman pomáhal hledat příčiny hnědých skvrn na fasádě. Některé indicie ukazovaly na ptáky, kteří již jednou, v době, kdy stavba nebyla dokončená, způsobili škody na okraji střechy. Nakonec se ukázalo, že problém je jinde. Potvrdilo se, že detaily rozhodují o úspěchu realizace.

Prečítať podrobnosti Stiahnuť celé číslo v PDF

Problematika teras nad bytovými jednotkami

 • 11
 • 2021
 • Strecha prevádzková, terasa, balkón
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie
 • Spoľahlivosť podľa ČHIS

Konzultační technik Atelieru DEK působící na liberecku se ve svém článku zaměřil na problémy, které vznikají majitelům bytů, nad nimiž jsou terasy patřící k bytům jiných majitelů. Zkušenosti ukazují, že je třeba přístup k případné opravě hydroizolace v terase předem ošetřit smluvně, nebo musí být hydroizolace navrhována tak, aby byla spolehlivá, i když bude zcela nepřístupná pro opravy.

Prečítať podrobnosti Stiahnuť celé číslo v PDF

PORUCHA PLOCHEJ STRECHY RODINNÉHO DOMU S ĽAHKÝM SPODNÝM PLÁŠŤOM

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Porucha, vada

ÚVOD Nižšie opísaný prípad poruchy skladby strechy nám opäť pripomína, že konštrukciám so zabudovaným drevom alebo materiálmi z neho vyrobených je potrebné sa špeciálne venovať. Predovšetkým pri posúdení vlhkostného režimu. POPIS ZISTENEJ PORUCHY V niektorých domoch novo postaveného súboru radových domoch sa takmer hneď po dokončení v priebehu zimného obdobia začali objavovať v podstrešnej časti…

Prečítať podrobnosti

Degradace stěn dřevostavby způsobená neudržovaným odvodněním střechy

 • 10
 • 2021
 • Drevostavba stĺpiková
 • Porucha, vada
 • Vplyv vody a vlhkosti

Dřevostavby mají nesporně své místo v řešení udržitelné výstavby. Je ale třeba mít na paměti, že jsou mnohem citlivější na působení vody a vlhkosti. V tomto případě se potvrdilo, že i údržba systémů obsahujících nebo vedoucích vodu v dřevostavbě a v její blízkosti musí být přísnější.

Prečítať podrobnosti Stiahnuť celé číslo v PDF

Rekonštrukcia strechy nad bazénom

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Porucha, vada
 • Diagnostika

Na jar v roku 2018 nás oslovila realizačná firma ohľadom spolupráce na rekonštrukcii strechy nad bazénom v jednom tatranskom hoteli. Strecha po 5 ročnej kompletnej rekonštrukcii začala vykazovať vlhkostné defekty, ktoré vyústili do stavu, že sa strecha pri chôdzi začala miestami prepadávať a časť dreveného podhľadu sa zrútila. Obr. 01 - Degradovaný drevený podhľad …

Prečítať podrobnosti

Výskyt trhlin na stěnách pod stropy z předpjatých panelů

 • 9
 • 2021
 • Porucha, vada
 • Stabilita - vietor, sneh, zakladanie, statika

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Prečítať podrobnosti Stiahnuť celé číslo v PDF

Problémy dřevostaveb spojené s poruchami instalací

 • 8
 • 2021
 • Drevostavba stĺpiková
 • Vplyv vody a vlhkosti
 • Porucha, vada

Poškození dřevěných nosných konstrukcí dřevostaveb vlivem působení vody, která se do konstrukce dostane, je situací, do které by se jistě nechtěl z pohledu majitele domu dostat nikdo z nás. Je tedy velmi důležité už v návrhu staveb použít selský rozum a zvážit všechna rizika proniknutí vody k dřevěné konstrukci.

Prečítať podrobnosti Stiahnuť celé číslo v PDF

ÚSKALIA JEDNOPLÁŠŤOVÝCH SKLADIEB PLOCHÝCH STRIECH S DREVENOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU

 • DEKTIME SK
 • 2021
 • Skladba alebo detail obsahujúci drevo
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Vplyv vody a vlhkosti

V poslednom období sa s kolegami pri našej konzultačnej činnosti stále častejšie stretávame s poruchami jednoplášťových plochých striech s drevenou nosnou konštrukciou. Konkrétne sa jedná o degradáciu OSB dosiek alebo dreveného debnenia umiestnených pod hydroizolačnou fóliou, prípadne pokračujúce biologické napadnutie aj nadväzujúcich konštrukcií, napr. nosných trámov (Obr. 1 až 3). Spoločnou črtou takto poškodených skladieb býva umiestnenie prvkov z dreva alebo z materiálov na báze dreva na nevhodnom mieste v skladbe.

Prečítať podrobnosti

Realizace nadkrokevního systému TOPDEK (nejen) na masivní nosné konstrukci střechy

 • 7
 • 2021
 • Riešenie DEK
 • Strecha so skladanou krytinou - šikmá strecha
 • Skladba nad krokvami alebo na masívnej konštrukcii

Tento článek nabízí další ukázku velmi povedené realizace domu s nadkrokevní skladbou TOPDEK. Skladba TOPDEK umožnila realizaci estetického záměru stavebníka a přispěla k uživatelskému komfortu.

Prečítať podrobnosti Stiahnuť celé číslo v PDF

Partneri programu