Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
1
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

Opracovanie strešných okien v skladbe SC.8003A (DEKROOF 17-A)

 • DEKTIME SK
 • 10
 • 2023
 • Skladaná krytina a doplnková hydroizolačná vrstva DHV
 • Strecha so skladanou krytinou - šikmá strecha

V návrhoch skladieb DEK považujeme za veľmi dôležité zabezpečenie vzduchotesnosti. Z tohto dôvodu v prípade striech na krokvách preferujeme použitie skladieb nad krokvami s debnením, kde sa parozábrana z asfaltovaných pásov realizuje zhora na pevnom podklade. V prípade, kde nie je možné alebo nie je vhodné použiť skladbu nad krokvami, preferujeme v skladbe s tepelnou izoláciou medzi krokvami a pod krokvami použiť spodnú tepelnú izoláciu z tuhých PIR dosiek. Tie poskytujú dobrý podklad pre zlepenie spojov parozábrany, predovšetkým z fólie ľahkého typu, ktoré sa montujú zo strany interiéru. Vzduchotesnosť je dôležitá nie len v ploche, ale aj v detailoch. Jedným z takých detailov je strešné okno a práve v tomto článku si opíšeme, ako môže kvalitné opracovanie strešného okna v skladbe s MW medzi krokvami a PIR pod krokvami vyzerať.

Prečítať podrobnosti

Skladba TOPDEK na väzníkoch

 • DEKTIME SK
 • 9
 • 2023
 • Riešenie DEK
 • Skladba nad krokvami alebo na masívnej konštrukcii

Nadkrokvový systém TOPDEK sa postupne stáva obľúbeným spôsobom skladby šikmej strechy. V poslednom čase požiadavky na čo najrýchlejšiu a najlacnejšiu výstavbu často smerujú k použitiu nosnej konštrukcie strechy zo zbíjaných drevených väzníkov. Článok poukazuje na možnosť uplatnenia systému TOPDEK na tejto konštrukcii.

Prečítať podrobnosti

Vlhkostné poruchy nevhodne navrhnutej jednoplášťovej strechy s drevenou konštrukciou nad bazénom a jej rekonštrukcia

 • DEKTIME SK
 • 8
 • 2023
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Vplyv vody a vlhkosti
 • Kondenzácia
 • Porucha, vada
 • Skladba alebo detail obsahujúci drevo
 • Skladba nad krokvami alebo na masívnej konštrukcii

Na prípade poruchy strechy prístavby s domácim bazénom sa opäť potvrdilo, že jednoplášťová ľahká nevetraná strecha s difúzne málo priepustnou krytinou, s parozábranou z ľahkej fólie a nosnou drevenou konštrukciou vnútri skladby je veľmi rizikovým riešením.

Prečítať podrobnosti

Vlhkostná porucha v kontakte strechy TOPDEK a štítu

 • DEKTIME SK
 • 7
 • 2023
 • Kondenzácia

Nadkrokvové zateplenie šikmej strechy sa v poslednej dobe stáva čoraz častejším riešením nielen pri novostavbách, ale aj rekonštrukciách. Vo väčšine prípadov sa zvolí nová, kvalitná, funkčná strecha s viacerými výhodami, predovšetkým v prípade, že je možné dodržať všetky odporúčania pre použitie a stavebnú pripravenosť. Tento článok sa venuje prípadu, kde sa síce podarilo zabezpečiť, aby prvky krovu neprechádzali z interiéru do exteriéru, ale nebola správne napojená parozábrana strechy na obvodové steny. Poruchy s kondenzáciou vlhkosti v kontakte strechy a štítu nastali hneď počas prvej zimy. Poruchy sa našťastie po oprave napojenia parozábrany na obvodovú stenu už neobjavili.

Prečítať podrobnosti

Poškodenie PVC-P fólie okolo skleneného zábradlia na terase bytového domu

 • DEKTIME SK
 • 6
 • 2023
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou
 • Strecha prevádzková, terasa, balkón
 • Porucha, vada

Už niekoľkokrát sme sa v DEKTIME zmienili o prehrievaní povrchov striech s povlakovou hydroizoláciou v dôsledku odrazu slnečného žiarenia od presklených plôch fasád, svetlíkov alebo zábradlí terás. Doposiaľ sme sa o tomto jave zmieňovali predovšetkým v súvislosti s poškodením tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu v skladbe strechy. Zdokumentovali sme prípad, kde vysoká teplota spôsobila degradáciu hydroizolačného materiálu.

Prečítať podrobnosti

Zaujímavá realizácia vonkajšieho bazéna pri rodinnom dome s hydroizolačnou fóliu z mäkčeného PVC

 • DEKTIME SK
 • 5
 • 2023
 • Bazén s fóliou

V článku si predstavíme veľmi podarenú realizáciu vonkajšieho bazéna pri rodinnom dome, kde sa použila fólia ALKORPLAN 3000 TOUCH Elegance. Bazény s pevnou konštrukciou, ktorých tvar je prispôsobený požiadavkám investora a s izoláciou z kvalitnej dizajnovej bazénovej fólie sa pri rodinných domov objavujú čoraz častejšie.

Prečítať podrobnosti

Výhody ochrannej betónovej mazaniny nad vodorovnou hydroizoláciou z asfaltovaných pásov

 • DEKTIME SK
 • 2
 • 2023
 • Spodná stavba, základy

Povlaková hydroizolácia z asfaltovaných pásov je najčastejším riešením, ktoré sa v dnešnej dobe používa na ochranu spodnej stavby proti vode a radónu, a to nie len pri rodinných domoch. V praxi sa vo väčšine prípadov vodorovná hydroizolácia z asfaltovaného pásu realizuje v prvej fáze iba pod nosné murivo (Obr. 1, 2), v ďalšej fáze sa pripravia pásy hydroizolácie pod nenosné priečky a až po dokončení hrubej stavby, pred realizáciou podláh, dochádza k napojeniu hydroizolácie v ploche.

Prečítať podrobnosti

Riziká spojené so zváraním spojov hydroizolácie na báze PVC na mäkkom podklade

 • DEKTIME SK
 • 1
 • 2023
 • Strecha s povlakovou hydroizoláciou

V článku opíšeme poruchu strechy administratívnej budovy kde pri rekonštrukcii boli použité vhodné a pre skladby plochých striech určené materiály. Stačilo ale nevhodné zabudovanie jedného materiálu, ktorý zapríčinil defekt.

Prečítať podrobnosti

Riziká realizácie povlakových hydroizolácií z asfaltovaných pásov na stratené debnenie z XPS

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Hydroizolačné konštrukcie a opatrenia, hydroizolácie

Pri nepodpivničených stavbách založených na základových pásoch sa v dnešnej dobe väčšinou s výhodou využíva stratené debnenie z dutých betónových tvárnic, tzv. DT tvárnic (Obr. 01). Do vopred pripraveného výkopu sa na vyrovnaný monolitický betónovy základový pás vymuruje stratené debnenie z betónových DT tvárnic. Do strateného debnenia sa následne vloží oceľová výstuž a zaleje sa betónovou zmesou. Na takto pripravené zvislé konštrukcie sa zrealizuje vodorovná doska.

Prečítať podrobnosti

POUŽITIE PU LEPIDIEL PRE STABILIZÁCIU VRSTIEV STRIECH

 • DEKTIME SK
 • 2022
 • Overovanie v experimentálnom centre DERIC
 • Výklad problematiky, zásady navrhovania, normy

td.lkjkl { display: flex; justify-content: center; } STABILIZÁCIA VRSTIEV STRECHY Stabilizácia vrstiev strechy s povlakovou hydroizoláciou sa dimenzuje na účinky sania vetra, elimináciu negatívnych účinkov objemových zmien a v prípade väčších sklonov (väčšinou od 5°), aj proti posunu vrstiev vplyvom gravitácie. Na strechách s povlakovou hydroizolačnou vrstvou sa väčšinou používajú…

Prečítať podrobnosti

Partneri programu