Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Články

Spoločnosť DEK od roku 2005 vydáva časopis DEKTIME, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, predovšetkým však projektantom a architektom. V časopise prezentujeme okrem iného skúsenosti technikov získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahradená tlačená forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články sú rozposielané e-mailom. K odberu E-DEKTIME je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy v pravom dolnom rohu zápätia webovej stránky. V tejto sekcii je možné prehliadať si aj ďalšie odborné články, ktorých autormi alebo korektormi boli technici ATELIER DEK. Sú to články publikované na webe ATELIER DEK, DEKSOFT a pod.

Časť obsahu tohto nového webu sme získali prevedením obsahu zo starších webov. V prípade, že ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, budeme vďační za upozornenie poslaním pripomienok na technicka.podpora@dek.sk. Pomôžte nám nový web zlepšiť. Ďakujeme!
1
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber
0
Zrušiť výber

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI A TRVANLIVOSTI INJEKTÁŽNÍCH METOD PRO OCHRANU ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

 • DEKTIME
 • 4
 • 2006

Podstata injektážních chemických metod, výběr injektážních roztoků a biocidních prostředků, vliv injektáže na pevnost v tlaku a rozložení pórů vápenné malty, experimentální stanovení účinnosti roztoků - propustnost injektované vápenné malty, experimentální stanovení vlivu mikroorganismů na propustnost injektované malty a ochrana injektážních roztoků biocidy.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

ZMĚNY V POSUZOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ

 • DEKTIME
 • 3
 • 2006

Dne 1.7.2006 nabývá účinnosti zákon č. 177/2006 SB., kterým se mění zákon č. 406/2000 SB., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Změny jsou poměrně významné, týkají se především zvyšování hospodárnosti užití energie. V souvislosti s tím je zaveden i nový rozsah povinností, které se týkají např. i samotných uživatelů objektů.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

VLIV ODPORU PŘI PŘESTUPU TEPLA NA VNITŘNÍ STRANĚ KONSTRUKCE NA VNITŘNÍ POVRCHOVOU TEPLOTU

 • DEKTIME
 • 3
 • 2006

Důvod rozporu mezi výsledky výpočtů a reálným chováním konstrukcí.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

ZÁVADNOST TEPELNÝCH MOSTŮ A NÁVRATNOST OPATŘENÍ PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ

 • DEKTIME
 • 3
 • 2006

Požadavky kladené na tepelné mosty, příklady tepelných mostů, vliv tepelných mostů na celkovou energetiku budovy a návratnost odstranění tepelných mostů při úpravách z důvodu nízké povrchové teploty.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

MOŽNOSTI DODATEČNÉHO ZATEPLOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝCH STŘECH

 • DEKTIME
 • 3
 • 2006

Ověření vlivu větrání na vliv dodatečné tepelné izolace umístěné na horním plášti dvouplášťové větrané ploché střechy (výpočtem i praktickým měřením).

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ V LETNÍM OBDOBÍ

 • DEKTIME
 • 3
 • 2006

Termovizní měření mrazírny.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

HYDROIZOLAČNÍ BEZPEČNOST PLOCHÝCH STŘECH

 • DEKTIME
 • 3
 • 2006

Obecné principy hydroizolační bezpečnosti střech, aplikace principů do návrhu univerzální skladby jednoplášťové střechy v materiálové bázi dostupné na konci 70. let 20.století, aplikace této skladby do podmínek konstrukčního řešení objektu Kongresového Centra (KC) v Praze, kontrola stavu střechy KC v Praze po 20 letech a zahrnutí principů hydroizolační bezpečnosti do českých technických norem.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

DETAIL OKRAJE PLOCHÝCH STŘECH UKONČENÝCH OKAPEM

 • DEKTIME
 • 3
 • 2006

Vývoj přístupu norem ČSN 73 1901 a ON 73 3300 k řešení detailu okraje střechy, navrhovaní okraje střechy z hlediska statiky a tepelné techniky, materiál oplechování okraje střechy, tvar oplechování, zabudování oplechování, odvodnění pojistné hydroizolační vrstvy a vybrané varianty konstrukčního řešení okrajů střech s okapem podle zásad Atelieru stavebních izolací.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

POŽADAVKY NA ROVINNOST PODKLADU PRO HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU Z JEDNÉ FÓLIE ALKORPLAN 35034

 • DEKTIME
 • 2
 • 2006

Zkouška stanovující maximální přípustnou nerovnost podkladu hydroizolačního povlaku z jedné fólie ALKORPLAN 35034, provedená podle zkušebního postupu Atelieru stavebních izolací a z ní vyplývající závěry.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

PROSTUPY POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

 • DEKTIME
 • 2
 • 2006

Ukončení hydroizolačního povlaku u ocelové chráničky a těsnění prostoru mezi ocelovou chráničkou a prostupujícím tělesem.

Stiahnuť v PDF Stiahnuť celé číslo v PDF

Partneri programu