Prihlásiť | Registrovať

Prihlásenie


Registrácia do programu DEKPARTNER

Prihlasovacie údaje
Zameranie*
Kontaktné údaje

Zabudnuté heslo


Vzdelávacie centrum

Realizace hydroizolačního systému DUALDEK na suterénu trafostanice

Zverejnené: 8. 4. 2022
Libor Spáčil
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Olomouc, Šumperk
Všetky články autora

Pro ochranu suterénu stavby strategického významu před vodou byl projektantem zvolen dvojitý fóliový hydroizolační systém s možností kontroly a aktivace. Článek přináší postřehy z průběhu realizace systému DUALDEK.

V okrajové části města Uničov vzniká stavba transformační stanice 110/22 kV. Dle investora, společnosti ČEZ Distribuce, je náklad akce více než 170 milionů korun (zdroj: www.izdoprava.cz). Tato stavba je důležitá pro celý region. Zásobovat bude například výrobní závody přímo v Uničově a také pomůže zajistit dostatečný příkon k elektrifikaci trati č.290 Olomouc – Uničov – Šumperk. To je jedna z mála regionální tratí, kde bude na trase Olomouc – Uničov umožněna rychlost až 160km/h.

Objekt se nachází v přímém sousedství ČOV a zároveň i řeky Oskavy.

Vzhledem k strategickému významu stavby, očekávané životnosti a umístění důležitých technologií v úrovni 1.PP byl projektantem pro ochranu stavby před vodou zvolen dvojitý hydroizolační systém s možností kontroly a aktivace. V tomto případě to znamená ověřený systém DUALDEK a to jak na vodorovných, tak i na svislých plochách podzemních konstrukcí.

Výhody systému:

  • spolehlivý hydroizolační systém

  • kontrola těsnosti v průběhu i po skončení stavebního procesu

  • přesná lokalizace případné poruchy hydroizolace

  • aktivace systému bez zásahu do stavby

  • opakovatelná aktivace v průběhu životnosti objektu

Pro každou realizaci hydroizolačního systému DUALDEK je zpracovávána výrobní dokumentace. I tuto dokumentaci zpracoval projektant z firmy DEKPROJEKT s.r.o.

Realizace
Největším nepřítelem se pro realizační firmu stalo deštivé počasí. Uplatnil se jeden z paragrafů Murphyho zákona pro stavebnictví: „Před jakoukoliv betonáží den až dva prší“. Což značně znepříjemňovalo situaci v areálu a na stavbě samotné (obr. 04 a 05).

Dalším problémem byla dostupnost některých materiálů. Termín stavby se trefil do problematického období na trhu. Přes všechny útrapy se obchodnímu oddělení Stavebnin DEK podařilo zajistit dodávky materiálu na místo ve správný čas.

Díky téměř neustálému čerpání vody ze stavební jámy se podařilo zahájit práce na hydroizolacích.
V první fázi byla prováděna vodorovná plocha, tj. položení separační textilie a PVC hydroizolační folie na připravený podklad (obr. 06).
Dle našeho doporučení byla provedena kontrola jiskrovou zkouškou, ta odhalila několik netěsností s nutností provést opravu. Nejen na základě výsledků zkoušky došlo k výměně izolatérské firmy. Nová firma se po zaškolení pustila do dalších prací.

Následovaly práce na první vrstvě svislých izolací s poměrně složitějším vyměřením a opracováním vodorovných prostupů (obr.07). Prostupy byly připraveny osazením nerezových přírub při výstavbě ŽB stěny ze ztraceného bednění. Práce pokračovaly instalací injektážních trubic, druhé vrstvy PVC, svařením jednotlivých sektorů a přechodových trubic.

Jako velmi důležitá se ukázala jak kvalitní příprava betonového podkladu, tak i pečlivé přípravy a popis popisu sektorů, vynesení poloh přechodových trubic a všech hadic.


V průběhu prací bylo pro izolatéry velkou výhodou, že měli k dispozici zapůjčené zkušební zařízení (kompresor a vývěvu) pro průběžnou pracovní kontrolu sektorů (obr.08).
Po několika dnech intenzivních prací pak přišel čas na závěrečnou zkoušku sektorů projektantem z firmy DEKPROJEKT. Ten po kontrole, která trvala celý den, vystavil protokol o těsnosti.


Do závěrečné kontroly těsnosti hydroizolačního systému byli všichni zúčastnění napnuti. Po úspěšném zakončení zkoušek zavládla na stavbě určitá úleva a zhotovitelé, podílející se na výstavbě, byli mnohem jistější a klidnější. Následovala pokládka dalších vrstev na vodorovných i svislých plochách, včetně opracování prostupů (obr.09). Stavební dílo je aktuálně těsně před plánovaným dokončením v květnu 2022 (obr.10).

Poděkování:
GRIM-STAV,s.r.o.
VUJE, a. s.
Enza, s.r.o. Partneri programu