Program pre tepelno-technické výpočty skladieb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálneho šírenia tepla aj vlhkosti. Výsledky je možné porovnávať s tepelno-technickými požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2. Pre zobrazenie je potrebné sa prihlásiť do svojho účtu DEKPARTNER.